Wat is Metaal Verspanen

Wat is metaal verspanen en waar wordt het toegepast?
Met verspanen bedoeld men de bewerking van materiaal door machines of mensen. Tijdens het verspanen worden er spanen van het basisproduct verwijderd, vandaar het woord verspanen.
Door een materiaal te verspanen word het product kleiner en krijgt veelal een andere vorm.  Doordat er materiaal word weggehaald neemt de masse en het gewicht van het basisproduct af. Omdat er verschillende vormen van verspanen zijn hebben we hieronder een aantal voorbeelden van verspanen beschreven. Ook lichten we de toepassingen van de verschillende verspaan vormen toe.

Voorbeelden van verspanen?

Het beste voorbeeld van verspanen is een timmerman die met een schaaf spanen van een deur schaaft om deze perfect passend te maken voor het kozijn.
Omdat er tijdens dit proces spanen van de deur worden afgeschaafd wordt de deur dus niet alleen kleiner maar ook lichter.
Door de verspaning door de timmerman zal de deur ook van vorm veranderen.
Omdat het materiaal wat door de timmerman wordt verwijderd of weggeschaafd niet meer kan worden teruggeplaatst is het dus van belang dat de timmerman goed oplet hoeveel materiaal hij van de deur afhaalt.  De krullen die tijdens dit proces ontstaan worden spanen genoemd en vormen het afval dat na het verspanen zal worden verwijderd.

Verspanende technieken

Tegenwoordig zijn er een aantal verspanende bewerkingen mogelijk.
Afhankelijk van het doel dat men wil bereiken wordt er een bewerkingstechniek gekozen
Is het wenselijk dat er gaten in het materiaal worden geboord dan kan men dit doen door middel van een kolomboor.
Ook dit boren is een verspanende techniek.
De overige technieken die men kan gebruiken om een materiaal op maat te maken zijn bijvoorbeeld zagen maar ook schaven en vijlen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om bijvoorbeeld metaal te slijpen maar ook draaien, frezen, kotteren, honen, steken, tappen en gutsen (van hout) behoren tot de verspanende bewerkingen waardoor men eigenlijk ieder materiaal op maat kan maken.

Draaien en frezen

Draaien en frezen zijn de meer speciale vormen van verspanende bewerkingen.
Draaien van een materiaal wordt gedaan op een draaibank en het frezen van een materiaal wordt gedaan op een freesbank.
Deze 2 vormen van verspanende bewerkingen maken het mogelijk om de vorm van een basismateriaal in sterke mate te wijzigen.
Draaien en frezen wordt niet alleen binnen de werktuigbouwkunde toegepast maar ook binnen de houtverwerkende industrie wordt draaien en frezen toegepast.
Omdat tegenwoordig frezen en draaien kan worden gedaan door mens of machine spreken we van conventioneel draaien en frezen als het verspaan proces door mensen handmatig word uitgevoerd.
De computergestuurde vorm van frezen of draaien word CNC (Computer Numerical Control) genaamd en houdt in dat deze machines computergestuurd zijn.

Toepassing van verspanen in de techniek

Binnen de techniek word verspanen vrij breed toegepast.
Het wordt ingezet om hout, metalen en kunststoffen te bewerken omdat deze materialen over het algemeen goed kunnen worden verspaand.
Zo wordt verspanen binnen de houtverwerkende industrie onder andere gebruikt voor de meubelindustrie. Denk hierbij aan het maken van trappen en voor houtsnijwerken die voor de sier zijn aangebracht als afwerking.  Natuurlijk worden er ook binnen de houtindustrie veel gaten geboord en planken op maat gezaagd.

Binnen de werktuigbouwkunde zijn het de machinefabrieken waar verspanen wordt toegepast voor het draaien van assen of voor het maken van machineonderdelen die men door frezen op maat kan maken.
Maar ook in de olie en petrochemie-sector worden onderdelen verspaand.

Veiligheid bij verspanen

Omdat er bij het verspanen wordt gewerkt met zagen, boren en beitels is de veiligheid een belangrijk aspect.
De gebruikte gereedschappen zijn scherp en moeten op de juiste wijze worden gehanteerd om schade of verwonding te voorkomen.
Zo kunnen ronddraaiende gereedschappen bijvoorbeeld kledingstukken vast grijpen en in een zeer hoog tempo klem draaien of zelfs kapot trekken.
Je kunt je voorstellen dat er dan ook ernstige ongelukken kunnen ontstaan als men niet de veiligheid in acht neemt.
Daarnaast zijn de Metaalspanen en houtspanen vaak vlijmscherp zijn en deze moeten toch worden afgevoerd.
Het is dus van belang dat de spanen niet in de buurt van de ogen van de verspaner of ander personeel kunnen komen.
Het dragen van een veiligheidsbril is daarom ook zeker geen overbodige luxe en ook in veel gevallen verplicht.

Standaard hebben veel draai en freesmachines een speciale veiligheidskap waarmee de machine afgesloten kan worden. Hierdoor staat de verspaner veilig achter een doorzichtig scherm waardoor hij of zij toch zicht heeft op het proces.

Verspanen uitbesteden

Je ziet dat het verspanen van materialen een taak is voor de echte vakmensen.

Zo moet een verspaner niet alleen zijn kennis op niveau houden omdat er met steeds meer verschillende CNC machines gewerkt wordt.
Het is belangrijk dat een verspaner niet alleen de machines kan voorzien van nieuwe materialen die verspaand moeten worden maar een goede verspaner kan een CNC machine ook zelfstandig programmeren zodat de machine de juiste bewerking uitvoert voor het product.

Voordat een verspaner eenmaal een zelfstandig CNC programmeur is zal hij of zij wel de nodige ervaring moeten hebben opgebouwd en ook over veel materiaalkennis beschikken.

Batchforce heeft zich dan ook gespecialiseerd in het opbouwen van een compleet netwerk van vakmensen die uw producten of projecten zonder problemen kunnen verspanen.
Het enige wat u hoeft te doen is het uploaden van de 3d designs met onze app en wij gaan direct voor u aan de slag.Zo zoeken wij naar de beschikbare capaciteit bij de vakmensen binnen ons netwerk, vragen een offerte op bij verschillende personen zodat u zeker kunt zijn van niet alleen de beste vakmensen voor uw project maar ook naar de meest concurrerende prijs.

metaal verspanen

CNC kosten beperken?

Als we kijken naar de grootste kostenpost tijdens het fabriceren van CNC onderdelen is dit vrijwel altijd de productietijd van de onderdelen, ofwel de tijd dat de machine nodig heeft om de onderdelen te fabriceren. Deze kosten kunnen zelfs groter zijn dan de materiaalkosten , setupkosten en zelfs de kosten voor de afwerking.

Het geheim tot het reduceren van de CNC kosten is dus bijna altijd reduceren van de machine tijd.
Een van de beste manieren om deze kosten te beperken is door een process wat ook wel Design for Manufacturing wordt genoemd.

Des te meer de engineers hun designs optimaliseren om de verspaan tijd te reduceren des te voordeliger de onderdelen kunnen worden gefabriceerd.

Om je nog meer te helpen met het reduceren CNC kosten hebben we een aantal tips die je direct kunt toepassen tijdens het volgende CNC verspaan project.

1. Ronde Hoeken  ≤ 3:1

Een CNC machine zoals een draaibank of frees machine zal automatisch afgeronde hoeken maken aan de binnenkant van iedere hoek.
Hoe groter de radius van deze hoek hoe minder vaak de machine dezelfde beweging hoeft te maken om het materiaal te verwijderen..

Hier staat weer tegenover dat bij een kleine hoek radius de machine niet alleen een kleinere boor of frees benodigd maar er ook meerdere bewegingen nodig zijn om het overtollige materiaal te verwijderen. Vaak is de snelheid van deze nauwkeurige verspaan bewerking ook nog eens lager om het risico op schade van de onderdelen te voorkomen en dit leidt dan weer tot een langere tijd dat de verspaan machine bezig is met de bewerking.

CNC Verspaan kosten beperken?

Voor een optimaal design is het goed om een hoek radius met een L:D ratio van 3:1 of minder te gebruiken.
Tevens is het goed om de interne hoek radius hetzelfde te houden, waar mogelijk.
Hierdoor wordt het overbodig verwisselen van onderdelen en tools beperkt waardoor de machinetijd blijft beperkt.

2. Voorkom Diepe inkepingen

Onderdelen met diepe inkepingen zijn vaak prijzig en tijdrovend om te maken.
De reden dat deze onderdelen zo kostbaar zijn om te produceren begint met het design dat het noodzakelijk maakt om fijnere tools en onderdelen te gebruiken die gemakkelijker kapot gaan tijdens de fabricatie.

Om schade aan de tools en machine te voorkomen wordt het proces vaak vertraagd wat weer leidt tot een verhoogde productietijd.
Om de verhoging van de productietijd te beperken is het kiezen van een andere verspaan methode vaak een goed alternatief maar ook deze alternatieven zijn vaak kostbaar.
Het is een goede gewoonte om alleen tools te gebruiken voor bewerkingen tot 4 keer de lengte van de tools die je gebruikt. Alles wat groter is en wordt gebruikt zorgt onherroepelijk voor een groei van de kosten tijdens de fabricage.

3. Beperk het gebruik van kleine toleranties.

Meestal zijn er maar een paar oppervlaktes van een onderdeel van invloed op de functie van een onderdeel.
Hoe meer toepassingen van gaten , diameters en afkantingen in het design des te kostbaarder het onderdeel zal zijn om te fabriceren.

Om overbodige kosten te beperken is het noodzakelijk om alleen numerieke waarden toe te wijzen aan missiekritische functies en oppervlakken.

Overige minder belangrijke functies kunnen door het model worden gecontroleerd. (standaard toleranties van +/- 0.005″).

Probeer ook de standaar waarden te gebruiken zoals de kruising van twee zijden of het midden van een gat, en bereken de dimensies van de rest afhankelijk van deze waarden.
Bij batchforce gebruiken we toleranties van 0.005 – 0.001 afhankelijk van de specificaties van de gebruiker.

4. Uitbreiden van dunne wanden

CNC onderdelen met dunne wanden hebben de nare eigenschap om te willen kletteren en kunnen zelfs vervormen.
Door dit kletteren en de kans op vervorming is het moeilijk is om toleranties te behouden.
Om dit te voorkomen worden vaak de bewerking snelheden vertraagd wat dan weer onherroepelijk leidt tot een verhoging van de productie kosten.
Om de productie kosten te beperken is het noodzakelijk om een minimale dikte van dunne wanden toe te passen (0.794mm).

Zijn extreem dunne wanden echt noodzakelijk in het onderdeel dan is het vaak kostenbesparender om voor een andere productiemethode te kiezen.
Een alternatieve productiemethode zou plaatwerke fabricage kunnen zijn.

Verspanen en verspaan toepassingen

Verspanen is het bewerken van metaal waarbij de vormgeving van het metalen product wordt gerealiseerd door gecontroleerd materiaal weg te snijden.
De metaalschilfers die vrijkomen tijdens dit proces worden spanen genoemd.
Het woord verspanen stamt dus af van de die ontstaan vandaar dat het veel lijkt op dat laatste woord.
In de verspaning kunnen enkele bewerkingen worden toegepast zoals:  frezen, boren, tappen, kotteren en draaien.

Er word gekozen voor verspanen als het niet  mogelijk is om het product op een andere manier te vervaardigen.
De keuze om te verspanen kan technische of economische redenen hebben. Verspanen wordt het meeste toegepast wanneer het gaat om kleine aantallen en als er complexe vormen dienen te worden vervaardigd.
Het verspanen van een product is een relatief tijdsintensief proces en is afhankelijk van de complexiteit van de producten die moeten worden vervaardigd.
Des te meer materiaal er moet worden verwijderd tijdens het verspanen des te arbeidsintensiever de vervaardiging is.
Vaak wordt dan ook een andere alternatieve productiemethoden overwogen als deze technisch haalbaar en goedkoper is.

Ook is het afvalpercentage bij verspanen erg hoog. Zo zijn er bijvoorbeeld vliegtuigonderdelen waarbij 95% van het materiaal wordt verwijderd. Echter is er voor deze onderdelen geen ander alternatief en blijft verspanen de beste productiemethode.

Verspanen en verspaan toepassingen

Verspanende bewerkingen

Er zijn veel verschillende verspanende bewerkingen en iedere bewerking heeft zo weer zijn eigen toepassing en functie. Zo zijn er verspanende bewerkingen speciaal om cilinders en assen nauwkeurig te bewerken. Er zijn verspanende bewerkingen om gaten te boren en deze van schroefdraad te voorzien. Maar ook zijn er bewerkingen om een blok grondstof in een compleet nieuwe vorm te maken,  zoals bijv. 5-assig frezen.
Omdat de toepassingen van verspanen bijzonder divers zijn is het sterk afhankelijk van het gewenste eindproduct welke verspanende bewerking gekozen wordt.

Frezen

Frezen noemen we de bewerking waarbij een cilindrisch vormige frees met meerdere snijtanden aan de omtrek, radiaal wordt aangedreven om zo hiermee een snijdende beweging te maken.
Vervolgens wordt deze draaiende frees door een lineaire bewegingen naar het product geleid. Omdat de frees in aanraking komt met het product zal deze door de snijkanten het product gaan verspanen..

Omdat er vaak grote en complexe objecten dienen te worden bewerkt met een frees zijn er freesmachines.
Tegenwoordig is de freesmachine bijna standaard uitgerust met een computer die middels software in staat is om het object te CNC-frezen.
Naast deze standaard freesmachines zijn er ook 5-assige freesmachines op de markt die een product aan vijf kanten kan bewerken.  Hierdoor voorkom je dat het object iedere keer opnieuw opgespannen dient te worden.

Wat verstaan we onder Boren, tappen, ruimen, kotteren

Onder Boren, ruimen, tappen en kotteren verstaan we de verspanende bewerkingen die betrekking hebben op het maken van gaten in het object.

Boren

Boren is een zeer belangrijke bewerking bij verspanen.
Bij deze verspanende bewerking wordt snijgereedschap dat bestaat uit twee snijkanten, radiaal aangedreven en lineair in één richting verplaatst.
Door deze verspanende toepassing word een gat gemaakt in het materiaal.
Het meest gebruikte snijgereedschap voor deze bewerking is vaak een boor.
Door de radiale beweging van de boor worden bij het boren de spanen omhoog weggedrukt. Een van de meest gebruikte varianten op het boren is het langgatboren in metaal, dit wordt ook wel diepgatboren genoemd – bij dit proces worden gaten tot max 35 x diameter geboord.

Tappen

Ook tappen is een verspanende bewerking. Tijdens het tappen wordt schroefdraad aangebracht in een geboord gat.  Een tap is een speciaal snijgereedschap dat in staat is om schroefdraad te tappen. Aan het uiteinde van de kruisvormige tap zitten draadvormige snijgroeven. Naarmate de tap dieper wordt lopen de snijgroeven naar elkaar toe.
Mocht een materiaal te stevig zijn om te tappen dan is het mogelijk om het tappen op te delen in meerdere stappen.
Kiest men voor deze oplossing dan is het gebruiken van meerdere tappen gebruikelijk waar bij iedere tap de groefdiepte toeneemt.

 

Ruimen

Als men het over ruimen heeft dan bedoelt men de nabewerking van gaten.
Dit cilindrische snijgereedschap heeft aan weerszijden van de omtrek snijkanten.
Doordat de snijkanten van de ruimer zijn geslepen en gehard geven ze een goede oppervlakteruwheid aan de omtrek van het oppervlak.
Ruimen is vooral een veelgebruikte methode om passingen te realiseren.

Wat is Slijpen, honen, leppen

Met Slijpen, honen en leppen worden verspanende bewerkingen bedoeld die betrekking hebben op de oppervlakte van een werkstuk.

Slijpen

Slijpen is een van de meest nauwkeurige verspanende bewerking.
Tijdens het slijpen wordt een slijpsteen bestaande uit fijne korrels gebruikt die worden gebruikt als snijgereedschap. De korrels op zich zijn dus eigenlijk het gereedschap.
Omdat de slijpsteen bestaat uit een ontelbaar aantal korrels zal het een behoorlijke tijd duren voordat de slijpsteen aan vervanging toe is.

Honen

Tijdens het honen van een gat worden er 3 slijpstenen aan de binnenzijde van een gat gezet en deze worden dan naar buiten gedrukt.  De gebruikte slijpstenen staan met elkaar in verbinding en worden radiaal aangedreven en lineair op en neer bewogen.
Door het honen ontstaan er bepaalde groeven op het cilinderoppervlak. Een veelgebruikte toepassing van Honen in de automotive industrie waar ze dit proces gebruiken om de cilinders van motoren glad te strijken.
Door het honen van een cilinder wordt er een betere prestatie verkregen van de motor.

Leppen

Leppen is een verspaningstechniek of beter gezegd een vorm van slijpen waarbij de korrels waarmee wordt geslepen zich tussen het gereedschap en het product bevinden.
Samen met de olie en leppasta (vaak wordt hiervoor petroleum als lepvloeistof gebruikt).
Tijdens het leppen glijden het product en het werkstuk in onregelmatige bewegingen over elkaar heen , met de met de leppasta ertussen.
Dit heeft als gevolgd dat de korrels zowel over het product als over het gereedschap schuren waardoor er dus van beide materiaal wordt afgenomen.
Leppen worden gebruikt voor in gaten, het gereedschap is dan kegelvormig.
Doordat de korrels worden versplinterd tijdens het leppen ontstaan er steeds fijnere korrels en dit heeft weer tot gevolg dat er een zeer glad oppervlak ontstaat.
Bij de fabricage van zuigerringen, koppelingsringen en onderdelen voor meetapparatuur wordt leppen vaak toegepast.

 

Draaien

Wat is Draaien? Draaien is een verspanings toepassing waarbij ronde werkstukken worden vormgegeven.
Draaien gebeurt op een draaibank. Deze draaibank constructie is in staat om drie toepassingen te realiseren namelijk :

Het inklemmen en aandrijven van een rond werkstuk
Het lineaire bewegen in twee richtingen van een snijgereedschap ten center hoogte van dit werkstuk

En een lineair bewegende center ten behoeve van concentrische bewerkingen.

Bij deze toepassing wordt het werkstuk concentrisch ingespannen en radiaal aangedreven.
Het werkstuk zorgt hiervoor zelf voor de snijkracht die nodig is voor de verspanende bewerking.

De draaibank maakt lineaire bewegingen in twee richtingen mogelijk die door het  snijgereedschap worden gebruikt.
Het snijgereedschap dat wordt gebruikt op een draaibank kan bestaan uit een groot scala van vormen en afmetingen. De beweging in twee richtingen worden door de draaibank operator gerealiseerd, deze beweging kan zeer nauwkeurig gebeuren door een schaalverdeling op het aandrijfwiel of door het gebruik van elektrische meetapparatuur.
Hierdoor is het dan ook mogelijk om erg nauwkeurig het snijgereedschap te verplaatsen. Daarnaast beschikken draaibanken vaak over een automatische aanzet die het snijgereedschap automatisch verplaatst.
Voor het verspanen aan de buitenzijde of de binnenzijde van het werkstuk zijn verschillende soorten Beitels beschikbaar.

Op een draaibank wordt de lineair bewegende center toepassing gebruikt om in het midden van een as een gat aan te brengen.
Het aanbrengen van dit gat word gedaan door middel van boren en ruimen.
Tevens kan een center ook worden gebruikt om een lang werkstuk te ondersteunen om zo de tolerantie van het snijwerk te verhogen.

Door het combineren van de variatie in snijgereedschap en de nauwkeurigheid van de beweging is een grote diversiteit van vormen te realiseren op de draaibank.
Een aantal voorbeelden van gedraaide producten zijn :  aandrijfassen met aan de uiteinde een conus en schroefdraad.
Een ander voorbeeld is een lagerbus, een lier, en nog veel meer. .

Tips voor het verspanen

Omdat het verspanen een behoorlijk ingewikkeld proces is, is het van belang dat de vele verschillende functies en eigenschappen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

De belangrijkste zaken waarop moet worden gelet tijdens het verspanen zijn:

 

  • De geometrie van het gereedschap
  • Het materiaal van het gereedschap
  • Aanzet, snedediepte, snijsnelheid en toerental
  • Warmte-inbreng en materiaalkeuze