Hoe kies je de juiste afwerking voor jouw onderdeel?

Als je het hebt over afwerkingsopties, heb je misschien gehoord van onder andere “as-machined”, “anodiseren”, coatings of stralen. Maar voordat we voor elke optie in detail treden, moeten we twee termen verduidelijken: “oppervlakteafwerking” en “oppervlaktebehandeling”. Soms worden ze incorrect gebruikt, wat voor verwarring kan zorgen.

  • Oppervlakteafwerking: Oppervlakken hebben kenmerken die voortkomen uit het fabricageproces; deze kenmerken zijn: lay, ruwheid en waviness. Elk van deze is een “oppervlakteafwerking” en in feite kwantificeren ze hoe onregelmatig een oppervlak is (op microschaal). Afhankelijk van de functie van het product, kun je mogelijk specifieke waarden voor deze kenmerken opgeven.
  • Oppervlaktebehandeling: Deze term komt overeen met de processen die het uiterlijk van oppervlakken beschermen en verbeteren. Sommige van deze processen voegen materiaal toe, sommige verwijderen materiaal en sommige omvatten warmte, elektriciteit of chemicaliën. Dit artikel gaat dieper in op deze veelvoorkomende processen met als doel jou te helpen het beste voor jouw onderdeel te kiezen.

Oppervlakteafwerking moet niet worden verward met het gebruik van geometrische toleranties zoals vlakheid, profiel of totale runout. Er worden verschillende methoden gebruikt om de oppervlakteafwerking te meten en het beschrijft de onregelmatigheden van een oppervlak op microniveau in plaats van dimensionale onnauwkeurigheden. Je vraagt je misschien af, als geometrische toleranties zijn gedefinieerd op tekening, en als de buitenoppervlakken van het bewerkte onderdeel er goed uitzien, waarom zouden we ons dan druk maken over microniveaus en lagen?

Oppervlakteafwerking en -behandeling zijn vooral belangrijk als het onderdeel in contact komt met andere componenten. Het doel van een kogellager is bijvoorbeeld om de rotatiewrijving te verminderen en radiale en axiale belastingen te ondersteunen. Wanneer een van de races draait, roteren de ballen ook omdat ze in contact zijn. Daarom is de wrijving tussen deze componenten van cruciaal belang. Als de oppervlakken van de kogels of de loopvlakken slechte oppervlakte-afwerkingseigenschappen hebben, wordt de wrijving verhoogd. Dit resulteert in problemen zoals slijtage en verkorting van de levensduur van de componenten, zelfs als deze componenten binnen geometrische toleranties zijn gefabriceerd.

Een ander belangrijk kenmerk van oppervlaktebehandeling is bescherming tegen bijvoorbeeld corrosie. Met de juiste optie verleng je de levensduur van jouw onderdelen door een beschermende laag toe te voegen die de corrosieweerstand verhoogt.

Afbeelding 01 toont een schema van drie kenmerken van de oppervlakteafwerking:

  • Lay: richting van het overheersende oppervlaktepatroon. Enkele voorbeelden: radiaal, verticaal, horizontaal, gearceerd, cirkelvormig en isotroop.
  • Ruwheid: maat voor de totale onregelmatigheden van het oppervlak. Deze afwijkingen kunnen als profiel worden uitgezet (zie afbeelding 01). Er zijn verschillende methoden om ruwheid te kwantificeren, met de meest populaire definiërende gemiddelden zoals Ra (rekenkundig gemiddelde afwijking). Controleer altijd welke methode en parameters in jouw project worden gebruikt, omdat dit de productspecificaties beïnvloedt en tot verschillende waarden leidt.
  • Waviness: Net als bij ruwheid zijn dit oppervlakte-onregelmatigheden, maar met een grotere afstand.
Afbeelding 1: Kenmerken oppervlakteafwerking

Afbeelding 01: Kenmerken oppervlakteafwerking

Afbeelding 02 toont een visuele vergelijking van oppervlakken met verschillende ruwheidswaarden. Merk op hoe licht reflecteert op de oppervlakken van de bal, waardoor verschillende verschijningsvormen voor verschillende scenario’s ontstaan. Ruwheid speelt ook een sleutelrol in de contactmechanica, aangezien hogere ruwheidswaarden snellere slijtage van onderdelen, hogere wrijving en onregelmatigheden in oppervlakken veroorzaken die de kiem kunnen vormen voor corrosie en scheuren. Op figuur 02: “Surface 01” is misschien het ideale scenario, terwijl “Surface 04” zelden wenselijk is. Hogere waarden van ruwheid zijn echter niet altijd slecht; wanneer je geïnteresseerd bent in hechting, kan ruwheid een voordeel zijn, maar je moet voorzichtig zijn en de materialen en oppervlakteafwerkingsoptie op de juiste manier kiezen.

Afbeelding 02: Vergelijking tussen verschillende oppervlakteruwheden

Afbeelding 02: Vergelijking tussen verschillende oppervlakteruwheden

Oppervlaktebehandelingsopties (enkele voorbeelden)

Anodiseren

Anodiseren is een passiveringsproces dat een beschermende laag op een aluminium onderdeel creëert. In dit geval wordt gebruik gemaakt van een zuur elektrolytbad met een passerende elektrische stroom (vandaar de naam: anode). Anodiseren is een gecontroleerde manier om een basismateriaal te oxideren om de duurzaamheid en corrosieweerstand te verbeteren. Bij aluminium beschermt een buitenlaag van aluminiumoxide het aluminiumsubstraat. Deze buitenlaag is volledig geïntegreerd met het substraat, zodat het niet schilfert zoals andere coatings zoals verf. Vanwege het poreuze karakter kan het ook worden geverfd en verzegeld.

Anodised Parts

Afbeelding 03. Voorbeeld anodisering

Black Oxide (zwarten)

Dit proces is typisch van toepassing op ijzerhoudende materialen zoals staal. Het doel is om een zwarte oxidelaag genaamd magnetiet (Fe3O4) te creëren die stabieler is dan het natuurlijke roestrode oxide (Fe2O3). Het chemische bad is meestal op hoge temperatuur en bevat alkalisch reinigingsmiddel, water, natronloog en een afdichtmiddel zoals olie dat de corrosieweerstand verbetert. Er zijn variaties op dit proces, vooral bij lagere temperaturen. Dit biedt echter minder slijtvastheid. Roestvast staal kan ook worden beschermd met zwarte oxide.

Afbeelding 04. Black Oxide

Electroless Nickel Plating

Dit proces is het afzetten van een nikkellegering door chemische reductie zonder gebruik te maken van elektrische stroom. Typische coatings zijn nikkelfosfor, waarbij het hogere fosforgehalte de corrosieweerstand verbetert, maar de hardheid verlaagt. Als je vernikkelen gebruikt om de corrosieweerstand te verbeteren, behandel het dan niet met warmte! Dat zal de corrosieweerstand alleen maar weer verminderen. Aluminium, staal en roestvrij staal kunnen allemaal vernikkeld worden.

Afbeelding 05. Nickel Plating

Hopelijk heeft dit artikel je geholpen om de oppervlakteafwerking, oppervlaktebehandeling, lay, ruwheid en waviness te begrijpen, en hoe je de juiste afwerkingsopties kiest.

Overweeg jouw ontwerpen te evalueren op oppervlakteafwerking en afwerkingsspecificaties: zullen jouw onderdelen functioneren in een omgeving die corrosie of andere materiële vernietiging kan veroorzaken?

Voor meer informatie over materialen en nabehandelingen kijk hier.

De kosten van draai- en freeswerk

Bij CNC draai- en freeswerk zijn er geen vaste kosten die universeel kunnen worden toegepast op verschillende bewerkingsprojecten. De kostprijs van een CNC-bewerkingsproject wordt mede bepaald door meerdere factoren. Aangezien kosten een essentiële overweging zijn in de meeste projecten, wordt aanbevolen om deze factoren te begrijpen en de mate waarin ze de kosten beïnvloeden.

Dit artikel helpt jou de belangrijkste factoren te begrijpen die de kosten van CNC-bewerkingen bepalen en jouw project te optimaliseren om er het maximale uit te halen.

Factoren die van invloed zijn op de kosten van CNC-bewerking

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de kosten van CNC-gefreesde onderdelen kunnen worden ingedeeld onder apparatuur, materialen, ontwerp, productievolume en afwerkingsbewerkingen.

Apparatuur en machines

Apparatuurkosten worden al meegerekend voordat de bewerking begint. Het zijn echter instelkosten en hebben invloed op de kosten van het project. Hoe duurder het is om een machine aan te schaffen, te bedienen en te onderhouden, hoe duurder de onderdelen die met de machine worden vervaardigd zullen zijn.

Hoe kies je het type CNC machine?

CNC-productie omvat verschillende machinale bewerkingen. Deze omvatten boren, kotteren, draaien en frezen. De meeste hiervan worden uitgevoerd op een CNC-draaibank of een CNC-frees.

Een ander punt is hoe efficiënt de machine zelf is. CNC-machines zijn in de loop der jaren enorm geëvolueerd. De vroege NC- en CNC-machines zijn niets vergeleken met de zeer geavanceerde moderne CNC-machines die tegenwoordig in gebruik zijn. Moderne machines zijn sneller en veel efficiënter. Op de lange termijn maakt deze snelheid de productie van onderdelen goedkoper.

Hoe kies je de tooling?

De kosten van de freesgereedschappen zijn ook van invloed op de totale kosten. Het gereedschapsmateriaal, de coating en de geometrie hebben allemaal invloed op deze kosten. Zo kosten hardmetalen gereedschappen, die harder en hittebestendiger zijn en extreme snelheden kunnen weerstaan, twee keer zo veel dan gereedschappen uit tool steel.

Waarom is CNC frezen duurder?

Freesmachines kosten doorgaans meer dan draaibanken omdat ze complexere bewegende delen hebben; moeilijker in te stellen zijn, te bedienen en te onderhouden; en zijn in staat tot meer complexe operaties. CNC-frezen is daarom over het algemeen duurder dan elke andere bewerking.

Freesmachines zijn van verschillende typen, met verschillende niveaus van complexiteit en capaciteit. Hoe meer assen een freesmachine heeft, hoe duurder deze wordt. Moderne CNC-machines hebben meestal drie of vijf assen. Hoewel 5-assige machines nauwkeuriger en sneller zeer complexe geometrieën aankunnen (dus minder bewerkingstijd nodig hebben), zijn ze meestal duurder dan hun 3-assige tegenhangers.

Instelkosten

Instelkosten dekken de kosten die gemaakt worden ter voorbereiding van de eigenlijke bewerking. Alle CNC-gefreesde onderdelen beginnen als een 3D-model. Het 3D-model is ontworpen door ontwerpexperts met behulp van CAD-software (Computer Aided Design). De middelen die nodig zijn om een 3D-model te produceren, vormen een aanzienlijk deel van de instelkosten.

Instelkosten omvatten ook ontwerpoptimalisatie en CAM-voorbereidingen (Computer Aided Manufacturing) voor te produceren van de onderdelen met behulp van de juiste CAM-software.

Materialen

Hoe de prijs van het materiaal de kosten van CNC-bewerking beïnvloedt?

Het materiaal waaruit een onderdeel is gemaakt, is een van de belangrijkste kostendrijvers. Er zijn verschillende kosten verbonden aan een te bewerken materiaal. De belangrijkste hiervan zijn de kosten van het materiaal zelf. Materialen zijn verschillend geprijsd, waarbij de prijzen worden bepaald door hun beschikbaarheid, gewenste eigenschappen en totale productiekosten.

Metalen zijn meestal duurder dan andere materialen. De onderstaande grafiek toont de relatieve prijzen van enkele veelgebruikte technische metalen. Houd er rekening mee dat de prijzen van metalen fluctueren en dat de exacte prijzen per land kunnen verschillen. De prijzen in onderstaande grafiek zijn relatief.

Verschil in ruwe materiaalkosten

Verschil in ruwe materiaalkosten

De bewerkbaarheid van het materiaal, een sleutelfactor

Naast de materiaalkosten is bewerkbaarheid een andere belangrijke kostendeterminant. Materialen met een lage bewerkbaarheid kosten meer tijd en moeite om te bewerken, en in de wereld van CNC-bewerking is tijd letterlijk geld. De kosten van een bewerkt onderdeel zijn recht evenredig met de tijd die nodig is om het te bewerken. Moeilijk te bewerken materialen verbruiken ook meer middelen, zoals koelvloeistoffen, elektriciteit en freesgereedschappen.

Bij Batchforce bieden we een breed scala aan materialen, waaronder aluminiums, metalen en kunststoffen. Je vindt een volledige lijst van de materialen die we aanbieden, samen met hun beschrijvingen.

Design en geometrie

Verbeter de CAD-ontwerpen voor CNC-bewerking

Het ontwerp en de geometrie van onderdelen hebben een aanzienlijke invloed op de kosten.

Het is een vuistregel dat hoe complexer een onderdeel is, hoe duurder het zal zijn om te produceren. Zeer complexe onderdelen vereisen mogelijk meer geavanceerde machines. Ze vereisen ook meer bewerkingstijd, meerdere opspanningen en instellingen, meer middelen en nauwkeurigere inspectie. Dit alles heeft invloed op de kosten van onderdelen.

Bij freeswerk zijn er bepaalde onderdelen en ontwerpen die onvermijdelijk de kosten verhogen. Deze omvatten scherpe binnenhoeken, dunne wanden, diepe holtes, niet-standaard tapgaten en gravering. Deze en andere kostenineffectieve functies die we hebben samengesteld, beïnvloeden de kosten aanzienlijk en moeten worden vermeden, tenzij ze absoluut noodzaak zijn. Bovendien kunnen voor bepaalde ontwerpspecificaties, zoals oppervlakteruwheid of tolerantie-opties, meerdere controles en inspecties nodig zijn.

Ook zijn grote onderdelen logischerwijs duurder om te vervaardigen, omdat ze meer grondstoffen, middelen en productie-inspanning en tijd vergen.

Productie volume

Verlaag de kosten door serie productie

De kosten per eenheid voor een set identieke onderdelen nemen aanzienlijk af naarmate het aantal onderdelen toeneemt. Deze proportionele verlaging van de kosten is het resultaat van de eliminatie van herhaalde installatiekosten. Het CAD-ontwerp, de CAM-voorbereiding en het instellen van de machine worden eenmalig afgehandeld voor alle te vervaardigen onderdelen.

Met behulp van gegevens van ons plaform, vergelijkt de onderstaande grafiek de kosten per eenheid en het aantal eenheden voor het onderdeel in de bovenstaande afbeelding, gemaakt van aluminium EN AW-6061 / 3.3211 / Al-Mg1SiCu.

Kosten afhankelijk van ordergrootte

Kosten afhankelijk van ordergrootte

De bovenstaande grafiek bewijst dat de kosten per onderdeel omgekeerd evenredig zijn met het aantal onderdelen dat wordt vervaardigd. De kosten per eenheid voor een productievolume van 1000 zijn ongeveer 88% lager dan de kosten van een enkelstuk.

Afwerkingsniveau

CNC draai- en freeswerk produceert onderdelen die geschikt zijn om machinaal te worden gebruikt. Bepaalde toepassingen vereisen echter dat onderdelen nabehandeling ondergaan, zoals warmtebehandeling, oppervlakteafwerking en coating om hun functionaliteit, eigenschappen en esthetiek te verbeteren. Dit alles verhoogt de prijs van een onderdeel.

Kosten van CNC-bewerking met het Batchforce-platform

Bij Batchforce begrijpen we hoe lastig het zou zijn om elk van deze talrijke factoren te analyseren om vooraf een geschatte kostprijs voor jouw project te krijgen. Voor elke factor die je wilt wijzigen, moet je jouw berekeningen opnieuw uitvoeren om een nieuwe schatting te krijgen. Daarom hebben we ons platform ontwikkeld die de kosten van een project binnen twee werkdagen berekent. Het enige wat je hoeft te doen is jouw model uploaden en de gewenste specificaties selecteren (materiaal, nabehandeling, toleranties, aantal stuks, etc.)

Wat is ISO 2768? Een gids voor tolerantienormen voor CNC-productie

Een onderdeel produceren zonder afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp is buitengewoon ingewikkeld. Zelfs als je een instantie kunt krijgen die vergelijkbaar is met het ontwerpintentie, is het bijna onmogelijk om altijd dezelfde exacte afmetingen te bereiken in een batchproces. Dat gezegd hebbende, je kunt beslissen hoeveel een gemaakt onderdeel mag afwijken van het oorspronkelijke ontwerp om geaccepteerd te worden. Bij de productie wordt dit acceptatiebereik bepaald door limieten die tolerantiegrenzen genoemd worden. Deze toleranties vertegenwoordigen de variaties tussen nominale afmetingen (oorspronkelijke bedoeling van het ontwerp) en de maximum- en minimumwaarden van een afmeting die toch een passend ontwerp garanderen; of in eenvoudige bewoordingen: een gecontroleerde foutenmarge.

Stel dat je een ronde massieve staaf specificeert van 100 mm lengte met Ø50 mm die in een gat van een ander onderdeel past. Je plaatst een bestelling om 200 van deze Ø50mm ronde staven te fabriceren en wanneer je ze ontvangt, realiseert je je dat ze niet allemaal Ø50mm meten, maar je krijgt waarden als Ø53mm, Ø47mm, Ø51mm, Ø49mm, met veel variatie. De staven variëren ook in lengte en als je goed kijkt, realiseer je je dat ze niet perfect cirkelvormig zijn. Kun je ze nog steeds gebruiken? Zo nee, kun je ze dan afkeuren en de leverancier vragen kosteloos opnieuw te produceren? Hoe dicht bij de Ø50 mm moet het werkelijk zijn?

ISO 2768: een internationale standaard

Er is een internationale norm die niet alleen helpt bij het beantwoorden van deze vragen, maar die ook helpt om inconsistenties tot een minimum te beperken en tegelijkertijd rekening te houden met de productiekosten. Het beste is dat, aangezien het is gemaakt door een internationale commissie, je op dezelfde kant kunt staan als bedrijven over de hele wereld, zodat er geen misverstanden zijn. Die norm is ISO 2768.

Om de inhoud van deze norm en zijn onderdelen uit te leggen, gebruiken we een echt technisch voorbeeld. Figuur 1 toont een voertuigmotor met een compressor voor AC. Het onderdeel dat de compressor ondersteunt en verbindt met de motor staat bij ons centraal; we noemen het de “compressorbasis”. We beginnen met een prototype dat is gemaakt van een aluminium, vervolgens machinaal bewerkt en geboord.

Example compressor base prototype

Afbeelding 1: Example compressor base prototype

Zodra een 3D-model met nominale afmetingen is gedefinieerd, gaan we verder om te bepalen welke kenmerken nauwe toleranties vereist zijn en welke meer mogen afwijken, zodat we deze vereisten op de 2d werktekeningtekening kunnen vermelden. De reden voor het differentiëren van de tolerantieniveaus is eenvoudig: als alle afmetingen nauwe toleranties vereisen, zullen de kosten van het onderdeel aanzienlijk stijgen als gevolg van veeleisender gereedschap / opspanningen, vaardigheden van de operator en vereisten voor schroot / herbewerking. De levertijd zal ook toenemen, aangezien elk onderdeel van de batch een strikte kwaliteitscontrole nodig heeft om elke dimensie te bevestigen, en zoals in dit voorbeeld wordt getoond, hebben sommige componenten complexe samengestelde geometrieën die niet gemakkelijk te kwantificeren zijn.

Wanneer je een onderdeel ontwerpt, is het belangrijk om af te vragen wat de belangrijkste functie van elk kenmerk is. Sommige dimensies kunnen kritiek zijn omdat ze bedoeld zijn om uit te lijnen met andere onderdelen, daarom moet de foutmarge worden gecontroleerd. Aan de andere kant zijn er kenmerken met afmetingen en locaties die niet zo kritisch zijn, zodat ze tijdens de fabricage flexibeler kunnen zijn. Zoals je zou verwachten, is het een afweging tussen nauwkeurigheid en kosten.

Voor ons compressorbasisvoorbeeld laat afbeelding 2 zien welke functies eigenlijk een nauwe tolerantie moeten hebben en welke meer mogen variëren. Houd er rekening mee dat de geïllustreerde classificatie bedoeld is als voorbeeld, dus deze kan verschillen van andere ontwerpen. Het is jouw verantwoordelijkheid om een ​​juiste classificatie te ontwikkelen op basis van de functie van jouw product. In ons geval moeten de geboorde gaten om verbinding te maken met het blok van de motor en met de compressor worden uitgelijnd en correct gepositioneerd, daarom valt hun tolerantie in de fijne categorie (zie # 1 en # 2 in figuur 2). De contactoppervlakken tussen componenten zijn ook belangrijk voor uitlijning (# 3 en # 4), maar voor dit specifieke voorbeeld konden we een gemiddelde tolerantie gebruiken omdat een nauwkeuriger machine-ruwheid dan degene die we van de leverancier kregen niet profiteerde voldoende afstemming om de extra kosten te rechtvaardigen. Aan de andere kant is het doel van de ribben om sterkte toe te voegen, dus hun wanddikte kan worden gedefinieerd met een acceptabele minimumwaarde met een minder strenge tolerantie, zolang deze maar aan de ondergrens voldoet (# 5, grove tolerantie). Het hoofdgedeelte van de basis werd gedefinieerd als zeer grove tolerantie (# 6) en tot slot definiëren we referentievlakken of datums om de rest van de afmetingen te regelen (# 7, fijne tolerantie aangezien we vanaf deze oppervlakken dimensioneren). Houd er rekening mee dat voor andere ontwerpen kenmerken zoals ribben, filets en afschuiningen van cruciaal belang kunnen zijn, afhankelijk van hun functie.

Precision levels requirements for compressor base example

Afbeelding 2: Precision levels requirements for compressor base example

ISO 2768 is verdeeld in twee delen, en beide helpen tekeningen te vereenvoudigen door precisieniveaus als algemene regels te definiëren:

  • Algemene toleranties voor lineaire en hoekafmetingen (deel 1) met precisieniveaus gedefinieerd als: f-fijn, m-medium, c-grof, v-zeer grof
  • Geometrische toleranties voor objecten (deel 2) met precisieniveaus gedefinieerd als tolerantieklassen: H, K en L

Een 2d werktekening kan bijvoorbeeld worden gespecificeerd als ISO2768-mK, wat betekent dat deze als algemene regel moet voldoen aan de tolerantiebereiken voor “medium” in deel 1 en tolerantieklasse “K” in deel 2. Door de ISO2768-specificatie op te nemen, vereenvoudigt de tekening en vermijdt je schrijftoleranties voor elke dimensie en functie. We noemden de algemene regel omdat er uitzonderingen kunnen zijn wanneer een dimensie een strakkere tolerantie nodig heeft dan die van ISO2768. Dit is normaal en gebruikelijk, dus houd altijd het titelblok van de tekening in de gaten voor algemene tolerantievereisten en blijf op de hoogte als er een speciale onderdeelspecificatie of projectvereiste is.

Je moet je er ook van bewust zijn dat er verschillende andere normen zijn die werken met vergelijkbare dimensionale concepten.

ISO 2768 Deel 1: Lineaire en hoekige afmetingen

Tabel 1 toont de nauwkeurigheidsniveaus of tolerantieklassen voor lineaire afmetingen. Een toepassing is de afmeting tussen de gaten voor ons voorbeeld van een compressorbasis (zie afbeelding 3).

Tabel 1: Tolerantieklassen – lineaire afmetingen

Toegestane afwijkingen in mm
Basis maatbereik in mm f (fine)  m (medium)  c (coarse)  v (very coarse) 
0.5 tot 3  ±0.05 ±0.1 ±0.2
vanaf 3 tot 6  ±0.05 ±0.1 ±0.3 ±0.5
vanaf 6 tot  30  ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1.0
vanaf 30 tot 120  ±0.15 ±0.3 ±0.8 ±1.5
vanaf 120 tot 400  ±0.2 ±0.5 ±1.2 ±2.5
vanaf 400 tot 1000  ±0.3 ±0.8 ±2.0 ±4.0
vanaf 1000 tot 2000  ±0.5 ±1.2 ±3.0 ±6.0
vanaf 2000 tot 4000  ±2.0 ±4.0 ±8.0

Afbeelding 3: Linear dimension example

Op een vergelijkbare manier toont Tabel 2 de toleranties voor externe radii en chamfers.

Tabel 2: Tolerantieklassen – Externe Radii en Chamfers

Toegestane afwijkingen in mm
Basis maatbereik in mm f (fine)  m (medium)  c (coarse)  v (very coarse) 
0.5 tot 3 ±0.2 ±0.2 ±0.4 ±0.4
vanaf 3 tot 6 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.0
vanaf 6 ±1.0 ±1.0 ±2.0 ±2.0

En om deel 1 van ISO 2768 te voltooien, hebben we tabel 3 die de toleranties voor hoekafmetingen definieert. Let op dat de tolerantie-eenheden in Tabel 3 graden en minuten zijn, zoals verwacht voor een hoekmaat. In deel 2 zullen we een nieuw concept definiëren met de naam “loodrechtheid” waarvan de eenheden feitelijk lengte (mm) zijn, ondanks het feit dat het twee oppervlakken in een hoek bestuurt.

Tabel 3: Tolerantieklassen – hoekafmetingen

Toegestane afwijkingen in mm
Basis maatbereik in mm f (fine)  m (medium)  c (coarse)  v (very coarse) 
tot 10 ±1º ±1º ±1º30′ ±3º
vanaf 10 tot 50 ±0º30′ ±0º30′ ±1º ±2º
vanaf 50 tot 120 ±0º20′ ±0º20′ ±0º30′ ±1º
vanaf 120 tot 400 ±0º10′ ±0º10′ ±0º15′ ±0º30′
vanaf 400 ±0º5′ ±0º5′ ±0º10′ ±0º20′

ISO 2768 Deel 2: Geometrische toleranties voor features

Deel 2 definieert drie tolerantiebereiken H, K en L. Deze zijn anders dan van de tolerantieklassen voor montage en speling die ook letters en cijfers gebruiken.

Net als bij deel 1 hebben we nominale bereiken en afwijkingen, maar het verschil is hoe we die afwijkingen definiëren. Een voorbeeld wordt getoond in Figuur 4: in plaats van een bovengrens en een ondergrens te definiëren, definiëren we een gebied tussen twee referenties (d.w.z. parallelle vlakken), dus het gefabriceerde oppervlak moet in dat gebied liggen. Dit klinkt misschien ingewikkelder, maar het is eigenlijk logisch als je een onderdeel meet en beseft dat als je een schuifmaat plaatst om twee ruwe oppervlakken te meten, je verschillende meetwaarden krijgt vanwege de ruwheid van de oppervlakken. We definiëren nulpunten om te gebruiken als referentie voor afmetingen en om te bepalen hoeveel afwijking acceptabel is. Zoals geïllustreerd in figuur 2, hebben we drie loodrechte vlakken gekozen voor de basiscompressor (datum A, B, C in figuur 1).

Geometrical tolerance example

Afbeelding 4: Geometrical tolerance example

Tabel 4 definieert de tolerantieklassen voor vlakheid en rechtheid. Een oppervlak kan een overmatige ruwheid hebben. In onze compressorbasis zijn de contactoppervlakken tussen de compressor en de basis en de contactoppervlakken tussen de basis en de motor belangrijk, dus hun vlakheid zal in de tekening worden gespecificeerd.

Rechtheid bepaalt hoeveel een oppervlak varieert binnen een bepaalde lijn op dat oppervlak. Een ander gebruik van rechtheid is voor de as van een onderdeel om te bepalen hoeveel buiging of draaiing is toegestaan.

Tabel 4: Toleranties voor rechtheid en vlakheid

Toegestane afwijkingen in mm
Basis maatbereik in mm H K L
tot 10 0.02 0.05 0.1
vanaf 10 tot 30 0.05 0.1 0.2
vanaf 30 tot 100 0.1 0.2 0.4
vanaf 100 tot 300 0.2 0.4 0.8
vanaf 300 tot 1000 0.3 0.6 1.2
vanaf 1000 tot 3000 0.4 0.8 1.6
Compressor base flatness example

Afbeelding 5: Compressor base flatness example

Zoals eerder vermeld, heeft loodrechtheid afstandseenheden in mm. Vergelijkbaar met vlakheid, definiëren we twee vlakken gescheiden door een opening die gelijk is aan de toegestane afwijking in tabel 5. We regelen de hoek van 90 graden indirect, aangezien we meten of het oppervlak zich in het toegestane gebied bevindt (zie figuur 6)

Toegestane afwijkingen in mm
Bereik van nominale lengtes in mm (korte zijde) H K L
tot 100 0.2 0.4 0.6
vanaf 100 tot 300 0.3 0.6 1
vanaf 300 tot 1000 0.4 0.8 1.5
vanaf 1000 tot 3000 0.5 0.8 2

Afbeelding 6: Perpendicularity compressor base example. Merk op hoe een oppervlak dat tussen de twee rode vlakken ligt binnen een bereik loodrecht op het blauwe referentievlak ligt, maar wanneer het buiten de tolerantie valt, is de hoek tussen het oppervlak en het nulpunt duidelijker

Tabel 6 toont de toleranties voor symmetrie – toegestane afwijkingen voor twee objecten op een onderdeel die uniform zijn over een referentievlak.

Tabel 6: symmetrietoleranties

Toegestane afwijkingen in mm
Bereik van nominale lengtes in mm H K L
tot 100 0.5 0.6 0.6
vanaf 100 tot 300 0.5 0.6 1
vanaf 300 tot 1000 0.5 0.8 1.5
vanaf 1000 tot 3000 0.5 1 2

En de laatste tabel van deel 2 komt overeen met Run-out, wat de totale variatie is die een oppervlak kan hebben wanneer het onderdeel rond de as van een nulpunt wordt geroteerd. Merk op dat het gemarkeerde oppervlak op tolerantie staat, ondanks het feit dat het niet perfect cilindrisch is.

Tabel 7: Uitlooptoleranties

Toegestane afwijkingen in mm
Circulaire Run-out H K L
0.1 0.2 0.5
Run-out compressor base example

Afbeelding 7: Run-out compressor base example

Het is je misschien opgevallen dat er geen tabel is gedefinieerd voor parallellisme. Dit komt omdat ISO2768 Deel 2 parallellisme definieert als gelijk aan de numerieke waarde van de maattolerantie of de vlakheid / rechtheidstolerantie, welke van beide het grootst is. Beide toleranties worden eerder in het artikel behandeld.

Conclusie en volgende stappen

ISO 2768 behandelde enkele van de tolerantie- en geometrische kenmerken die in de industrie worden gebruikt en dit is een geweldige plek om te beginnen. Er zijn echter meer normen en deze breiden zich uit in het concept van geometrische dimensionering en toleranties (GD&T), waarvan de symbolen worden weergegeven in tabel 8.

Verschillende bedrijven hebben een methode geïmplementeerd met de naam Model Based Definition (MBD) met als doel de samenwerking te vergroten door alle GD&T, toleranties en datum-informatie in 3D-modellen op te nemen in plaats van in 2D-tekeningen. In theorie is dit mogelijk omdat sommige CAD-software tools hebben om deze symbolen en waarden als parametrische informatie op te nemen. Ik denk zelf dat het vervangen van 2D-tekeningen door 3D-modellen als standaard moet worden geïmplementeerd, maar wie weet óf en wanneer dit gaat gebeuren? Engineering evolueert voortdurend.

Tabel 8: GD & T-termen

Soort controle Geometrische kenmerken Symbool
Vorm Rechtheid
Vorm Vlakheid
Vorm Rondheid
Vorm Cilindriciteit
Profiel Profiel van een lijn
Profiel Profiel van een oppervlak
Oriëntatie Loodrechtheid
Oriëntatie Hoekigheid
Oriëntatie Parallellisme
Locatie Symmetrie
Locatie Ware positie
Locatie Concentriciteit
Run-out Runout
Run-out Totale Runout