Wat is ISO 2768? Een gids voor tolerantienormen voor CNC-productie

Een onderdeel produceren zonder afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp is buitengewoon ingewikkeld. Zelfs als je een instantie kunt krijgen die vergelijkbaar is met het ontwerpintentie, is het bijna onmogelijk om altijd dezelfde exacte afmetingen te bereiken in een batchproces. Dat gezegd hebbende, je kunt beslissen hoeveel een gemaakt onderdeel mag afwijken van het oorspronkelijke ontwerp om geaccepteerd te worden. Bij de productie wordt dit acceptatiebereik bepaald door limieten die tolerantiegrenzen genoemd worden. Deze toleranties vertegenwoordigen de variaties tussen nominale afmetingen (oorspronkelijke bedoeling van het ontwerp) en de maximum- en minimumwaarden van een afmeting die toch een passend ontwerp garanderen; of in eenvoudige bewoordingen: een gecontroleerde foutenmarge.

Stel dat je een ronde massieve staaf specificeert van 100 mm lengte met Ø50 mm die in een gat van een ander onderdeel past. Je plaatst een bestelling om 200 van deze Ø50mm ronde staven te fabriceren en wanneer je ze ontvangt, realiseert je je dat ze niet allemaal Ø50mm meten, maar je krijgt waarden als Ø53mm, Ø47mm, Ø51mm, Ø49mm, met veel variatie. De staven variëren ook in lengte en als je goed kijkt, realiseer je je dat ze niet perfect cirkelvormig zijn. Kun je ze nog steeds gebruiken? Zo nee, kun je ze dan afkeuren en de leverancier vragen kosteloos opnieuw te produceren? Hoe dicht bij de Ø50 mm moet het werkelijk zijn?

ISO 2768: een internationale standaard

Er is een internationale norm die niet alleen helpt bij het beantwoorden van deze vragen, maar die ook helpt om inconsistenties tot een minimum te beperken en tegelijkertijd rekening te houden met de productiekosten. Het beste is dat, aangezien het is gemaakt door een internationale commissie, je op dezelfde kant kunt staan als bedrijven over de hele wereld, zodat er geen misverstanden zijn. Die norm is ISO 2768.

Om de inhoud van deze norm en zijn onderdelen uit te leggen, gebruiken we een echt technisch voorbeeld. Figuur 1 toont een voertuigmotor met een compressor voor AC. Het onderdeel dat de compressor ondersteunt en verbindt met de motor staat bij ons centraal; we noemen het de “compressorbasis”. We beginnen met een prototype dat is gemaakt van een aluminium, vervolgens machinaal bewerkt en geboord.

Example compressor base prototype

Afbeelding 1: Example compressor base prototype

Zodra een 3D-model met nominale afmetingen is gedefinieerd, gaan we verder om te bepalen welke kenmerken nauwe toleranties vereist zijn en welke meer mogen afwijken, zodat we deze vereisten op de 2d werktekeningtekening kunnen vermelden. De reden voor het differentiëren van de tolerantieniveaus is eenvoudig: als alle afmetingen nauwe toleranties vereisen, zullen de kosten van het onderdeel aanzienlijk stijgen als gevolg van veeleisender gereedschap / opspanningen, vaardigheden van de operator en vereisten voor schroot / herbewerking. De levertijd zal ook toenemen, aangezien elk onderdeel van de batch een strikte kwaliteitscontrole nodig heeft om elke dimensie te bevestigen, en zoals in dit voorbeeld wordt getoond, hebben sommige componenten complexe samengestelde geometrieën die niet gemakkelijk te kwantificeren zijn.

Wanneer je een onderdeel ontwerpt, is het belangrijk om af te vragen wat de belangrijkste functie van elk kenmerk is. Sommige dimensies kunnen kritiek zijn omdat ze bedoeld zijn om uit te lijnen met andere onderdelen, daarom moet de foutmarge worden gecontroleerd. Aan de andere kant zijn er kenmerken met afmetingen en locaties die niet zo kritisch zijn, zodat ze tijdens de fabricage flexibeler kunnen zijn. Zoals je zou verwachten, is het een afweging tussen nauwkeurigheid en kosten.

Voor ons compressorbasisvoorbeeld laat afbeelding 2 zien welke functies eigenlijk een nauwe tolerantie moeten hebben en welke meer mogen variëren. Houd er rekening mee dat de geïllustreerde classificatie bedoeld is als voorbeeld, dus deze kan verschillen van andere ontwerpen. Het is jouw verantwoordelijkheid om een ​​juiste classificatie te ontwikkelen op basis van de functie van jouw product. In ons geval moeten de geboorde gaten om verbinding te maken met het blok van de motor en met de compressor worden uitgelijnd en correct gepositioneerd, daarom valt hun tolerantie in de fijne categorie (zie # 1 en # 2 in figuur 2). De contactoppervlakken tussen componenten zijn ook belangrijk voor uitlijning (# 3 en # 4), maar voor dit specifieke voorbeeld konden we een gemiddelde tolerantie gebruiken omdat een nauwkeuriger machine-ruwheid dan degene die we van de leverancier kregen niet profiteerde voldoende afstemming om de extra kosten te rechtvaardigen. Aan de andere kant is het doel van de ribben om sterkte toe te voegen, dus hun wanddikte kan worden gedefinieerd met een acceptabele minimumwaarde met een minder strenge tolerantie, zolang deze maar aan de ondergrens voldoet (# 5, grove tolerantie). Het hoofdgedeelte van de basis werd gedefinieerd als zeer grove tolerantie (# 6) en tot slot definiëren we referentievlakken of datums om de rest van de afmetingen te regelen (# 7, fijne tolerantie aangezien we vanaf deze oppervlakken dimensioneren). Houd er rekening mee dat voor andere ontwerpen kenmerken zoals ribben, filets en afschuiningen van cruciaal belang kunnen zijn, afhankelijk van hun functie.

Precision levels requirements for compressor base example

Afbeelding 2: Precision levels requirements for compressor base example

ISO 2768 is verdeeld in twee delen, en beide helpen tekeningen te vereenvoudigen door precisieniveaus als algemene regels te definiëren:

  • Algemene toleranties voor lineaire en hoekafmetingen (deel 1) met precisieniveaus gedefinieerd als: f-fijn, m-medium, c-grof, v-zeer grof
  • Geometrische toleranties voor objecten (deel 2) met precisieniveaus gedefinieerd als tolerantieklassen: H, K en L

Een 2d werktekening kan bijvoorbeeld worden gespecificeerd als ISO2768-mK, wat betekent dat deze als algemene regel moet voldoen aan de tolerantiebereiken voor “medium” in deel 1 en tolerantieklasse “K” in deel 2. Door de ISO2768-specificatie op te nemen, vereenvoudigt de tekening en vermijdt je schrijftoleranties voor elke dimensie en functie. We noemden de algemene regel omdat er uitzonderingen kunnen zijn wanneer een dimensie een strakkere tolerantie nodig heeft dan die van ISO2768. Dit is normaal en gebruikelijk, dus houd altijd het titelblok van de tekening in de gaten voor algemene tolerantievereisten en blijf op de hoogte als er een speciale onderdeelspecificatie of projectvereiste is.

Je moet je er ook van bewust zijn dat er verschillende andere normen zijn die werken met vergelijkbare dimensionale concepten.

ISO 2768 Deel 1: Lineaire en hoekige afmetingen

Tabel 1 toont de nauwkeurigheidsniveaus of tolerantieklassen voor lineaire afmetingen. Een toepassing is de afmeting tussen de gaten voor ons voorbeeld van een compressorbasis (zie afbeelding 3).

Tabel 1: Tolerantieklassen – lineaire afmetingen

Toegestane afwijkingen in mm
Basis maatbereik in mm f (fine)  m (medium)  c (coarse)  v (very coarse) 
0.5 tot 3  ±0.05 ±0.1 ±0.2
vanaf 3 tot 6  ±0.05 ±0.1 ±0.3 ±0.5
vanaf 6 tot  30  ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1.0
vanaf 30 tot 120  ±0.15 ±0.3 ±0.8 ±1.5
vanaf 120 tot 400  ±0.2 ±0.5 ±1.2 ±2.5
vanaf 400 tot 1000  ±0.3 ±0.8 ±2.0 ±4.0
vanaf 1000 tot 2000  ±0.5 ±1.2 ±3.0 ±6.0
vanaf 2000 tot 4000  ±2.0 ±4.0 ±8.0

Afbeelding 3: Linear dimension example

Op een vergelijkbare manier toont Tabel 2 de toleranties voor externe radii en chamfers.

Tabel 2: Tolerantieklassen – Externe Radii en Chamfers

Toegestane afwijkingen in mm
Basis maatbereik in mm f (fine)  m (medium)  c (coarse)  v (very coarse) 
0.5 tot 3 ±0.2 ±0.2 ±0.4 ±0.4
vanaf 3 tot 6 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.0
vanaf 6 ±1.0 ±1.0 ±2.0 ±2.0

En om deel 1 van ISO 2768 te voltooien, hebben we tabel 3 die de toleranties voor hoekafmetingen definieert. Let op dat de tolerantie-eenheden in Tabel 3 graden en minuten zijn, zoals verwacht voor een hoekmaat. In deel 2 zullen we een nieuw concept definiëren met de naam “loodrechtheid” waarvan de eenheden feitelijk lengte (mm) zijn, ondanks het feit dat het twee oppervlakken in een hoek bestuurt.

Tabel 3: Tolerantieklassen – hoekafmetingen

Toegestane afwijkingen in mm
Basis maatbereik in mm f (fine)  m (medium)  c (coarse)  v (very coarse) 
tot 10 ±1º ±1º ±1º30′ ±3º
vanaf 10 tot 50 ±0º30′ ±0º30′ ±1º ±2º
vanaf 50 tot 120 ±0º20′ ±0º20′ ±0º30′ ±1º
vanaf 120 tot 400 ±0º10′ ±0º10′ ±0º15′ ±0º30′
vanaf 400 ±0º5′ ±0º5′ ±0º10′ ±0º20′

ISO 2768 Deel 2: Geometrische toleranties voor features

Deel 2 definieert drie tolerantiebereiken H, K en L. Deze zijn anders dan van de tolerantieklassen voor montage en speling die ook letters en cijfers gebruiken.

Net als bij deel 1 hebben we nominale bereiken en afwijkingen, maar het verschil is hoe we die afwijkingen definiëren. Een voorbeeld wordt getoond in Figuur 4: in plaats van een bovengrens en een ondergrens te definiëren, definiëren we een gebied tussen twee referenties (d.w.z. parallelle vlakken), dus het gefabriceerde oppervlak moet in dat gebied liggen. Dit klinkt misschien ingewikkelder, maar het is eigenlijk logisch als je een onderdeel meet en beseft dat als je een schuifmaat plaatst om twee ruwe oppervlakken te meten, je verschillende meetwaarden krijgt vanwege de ruwheid van de oppervlakken. We definiëren nulpunten om te gebruiken als referentie voor afmetingen en om te bepalen hoeveel afwijking acceptabel is. Zoals geïllustreerd in figuur 2, hebben we drie loodrechte vlakken gekozen voor de basiscompressor (datum A, B, C in figuur 1).

Geometrical tolerance example

Afbeelding 4: Geometrical tolerance example

Tabel 4 definieert de tolerantieklassen voor vlakheid en rechtheid. Een oppervlak kan een overmatige ruwheid hebben. In onze compressorbasis zijn de contactoppervlakken tussen de compressor en de basis en de contactoppervlakken tussen de basis en de motor belangrijk, dus hun vlakheid zal in de tekening worden gespecificeerd.

Rechtheid bepaalt hoeveel een oppervlak varieert binnen een bepaalde lijn op dat oppervlak. Een ander gebruik van rechtheid is voor de as van een onderdeel om te bepalen hoeveel buiging of draaiing is toegestaan.

Tabel 4: Toleranties voor rechtheid en vlakheid

Toegestane afwijkingen in mm
Basis maatbereik in mm H K L
tot 10 0.02 0.05 0.1
vanaf 10 tot 30 0.05 0.1 0.2
vanaf 30 tot 100 0.1 0.2 0.4
vanaf 100 tot 300 0.2 0.4 0.8
vanaf 300 tot 1000 0.3 0.6 1.2
vanaf 1000 tot 3000 0.4 0.8 1.6
Compressor base flatness example

Afbeelding 5: Compressor base flatness example

Zoals eerder vermeld, heeft loodrechtheid afstandseenheden in mm. Vergelijkbaar met vlakheid, definiëren we twee vlakken gescheiden door een opening die gelijk is aan de toegestane afwijking in tabel 5. We regelen de hoek van 90 graden indirect, aangezien we meten of het oppervlak zich in het toegestane gebied bevindt (zie figuur 6)

Toegestane afwijkingen in mm
Bereik van nominale lengtes in mm (korte zijde) H K L
tot 100 0.2 0.4 0.6
vanaf 100 tot 300 0.3 0.6 1
vanaf 300 tot 1000 0.4 0.8 1.5
vanaf 1000 tot 3000 0.5 0.8 2

Afbeelding 6: Perpendicularity compressor base example. Merk op hoe een oppervlak dat tussen de twee rode vlakken ligt binnen een bereik loodrecht op het blauwe referentievlak ligt, maar wanneer het buiten de tolerantie valt, is de hoek tussen het oppervlak en het nulpunt duidelijker

Tabel 6 toont de toleranties voor symmetrie – toegestane afwijkingen voor twee objecten op een onderdeel die uniform zijn over een referentievlak.

Tabel 6: symmetrietoleranties

Toegestane afwijkingen in mm
Bereik van nominale lengtes in mm H K L
tot 100 0.5 0.6 0.6
vanaf 100 tot 300 0.5 0.6 1
vanaf 300 tot 1000 0.5 0.8 1.5
vanaf 1000 tot 3000 0.5 1 2

En de laatste tabel van deel 2 komt overeen met Run-out, wat de totale variatie is die een oppervlak kan hebben wanneer het onderdeel rond de as van een nulpunt wordt geroteerd. Merk op dat het gemarkeerde oppervlak op tolerantie staat, ondanks het feit dat het niet perfect cilindrisch is.

Tabel 7: Uitlooptoleranties

Toegestane afwijkingen in mm
Circulaire Run-out H K L
0.1 0.2 0.5
Run-out compressor base example

Afbeelding 7: Run-out compressor base example

Het is je misschien opgevallen dat er geen tabel is gedefinieerd voor parallellisme. Dit komt omdat ISO2768 Deel 2 parallellisme definieert als gelijk aan de numerieke waarde van de maattolerantie of de vlakheid / rechtheidstolerantie, welke van beide het grootst is. Beide toleranties worden eerder in het artikel behandeld.

Conclusie en volgende stappen

ISO 2768 behandelde enkele van de tolerantie- en geometrische kenmerken die in de industrie worden gebruikt en dit is een geweldige plek om te beginnen. Er zijn echter meer normen en deze breiden zich uit in het concept van geometrische dimensionering en toleranties (GD&T), waarvan de symbolen worden weergegeven in tabel 8.

Verschillende bedrijven hebben een methode geïmplementeerd met de naam Model Based Definition (MBD) met als doel de samenwerking te vergroten door alle GD&T, toleranties en datum-informatie in 3D-modellen op te nemen in plaats van in 2D-tekeningen. In theorie is dit mogelijk omdat sommige CAD-software tools hebben om deze symbolen en waarden als parametrische informatie op te nemen. Ik denk zelf dat het vervangen van 2D-tekeningen door 3D-modellen als standaard moet worden geïmplementeerd, maar wie weet óf en wanneer dit gaat gebeuren? Engineering evolueert voortdurend.

Tabel 8: GD & T-termen

Soort controle Geometrische kenmerken Symbool
Vorm Rechtheid
Vorm Vlakheid
Vorm Rondheid
Vorm Cilindriciteit
Profiel Profiel van een lijn
Profiel Profiel van een oppervlak
Oriëntatie Loodrechtheid
Oriëntatie Hoekigheid
Oriëntatie Parallellisme
Locatie Symmetrie
Locatie Ware positie
Locatie Concentriciteit
Run-out Runout
Run-out Totale Runout

Wat is de toekomst van on-demand manufacturing?

On-demand digitale productie-ecosystemen lijken de toekomst van de maakindustrie te worden. Door af te stappen van traditionele toeleveringsketens, voorraden en overtollige materialen, kan on-demand manufacturing bedrijven robuuste en flexibele toeleveringsketens bieden, waardoor de voorraad- en grondstofkosten worden verlaagd. Manufacturing on-demand vermindert ook de effecten van verstoringen door bedrijven in staat te stellen hun productielocaties in een oogwenk te verplaatsen.

Dit artikel beschrijft on-demand digitaal produceren. Dat is wat Batchforce haar klanten biedt.

Wat betekent on-demand manufacturing nu eigenlijk?

Is dit enkel 3d printen? Omvat dit ook andere productiemethoden? Hoe verhoudt dat zich van kleinschalig prototyping tot grootschalige producties?

On-Demand Manufacturing maakt het mogelijk om een gefabriceerd product te bestellen op het moment dat je het nodig hebt, met de leversnelheid die je wenst én op het kwaliteitsniveau dat gevraagd wordt, hopelijk zonder daarvoor exorbitante prijzen te betalen. In tegenstelling tot traditionele productie, waarbij het erom gaat de prijzen laag genoeg te houden om economisch levensvatbaar te zijn. Maar met de CapEx-investering en de prognoses en het voorraadbeheer die nodig zijn om dat te doen, krijg je uiteindelijk een focus op prognoses om te proberen net genoeg producten te bouwen om aan de vraag van je klanten te voldoen, die je overigens nog niet weet, wanneer je de productieorder plaatst. Je dient dan dus veel te bestellen.

Stel, je denkt dat je 10.000 stuks gaat verkopen. Je besteld er 12.000, voor de zekerheid een paar extra, maar je verkoopt uiteindelijk slechts 6.000 stuks? Je hebt dan een stuk voorraad, de bijbehorende voorraadkosten en je hebt te maken met afval als je de resterende producten niet verkocht krijgt. De keerzijde hiervan is dat je denkt dat je er 10 gaat verkopen, je krijgt er zelfs 15 verkocht en je bouwt er maar 12. Doe je dus jouw inkoop op traditionele wijze, dan heb je een enorme hoeveelheid aan capex-investeringen, personeel, vloeroppervlak, inventaris etc die beheerd moet worden. En dit dien je dan te doen om de marges nog redelijk te kunnen houden bij een zo optimaal mogelijke voorraad.

Als je deze productie nu doet in een digitaal ecosysteem, via on-demand manufacturing zoals bijvoorbeeld Batchforce dat aanbiedt, ben je niet de eigenaar van die capex–investering. Je hebt dan niet het vloeroppervlak en de overhead nodig die gepaard gaan met de productie van goederen. Dus ervan uitgaande dat we op een lean manier over het juiste materiaal, on-demand beschikken om het product te bouwen en te verzenden wanneer dit benodigd is. Wat nu ontbreekt, ten opzichte van de traditionele productie methode, zijn de voorraadkosten en de opslagkosten die benodigd zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.

Een van de misvattingen, wanneer mensen aan on-demand manufacturing denken, is dat men direct denkt aan 3D printen. Dan zou je na een verkoop direct kunnen printen. Wat men vaker niet weet, is dat je dit ook met andere productie technieken, zoals draai- en freeswerk, ook kunt doen. En dit kan de productiewereld op zijn kop zetten.

Als we iets geleerd hebben, en zeker in het afgelopen jaar 2020, is dat wij iets moeten veranderen vanwege de grote verstoringen in de toeleveringsketen. Het betrouwbare systeem waarop mensen alles op berekenden, was niet meer betrouwbaar.

Hoe beantwoorde de on-demand manufacturing industrie de verstoring in de toeleveringsketen dan?

Er zijn een aantal manieren om hierover na te denken. Een van de redenaties, ik noem het de democratisering van de RFQ (offerte aanvraag). Dat betekent dat wanneer jouw bedrijf iemand vraagt om een offerte uit te brengen en om een product te maken, deze vraag uitgezet wordt bij honderden potentiele leveranciers. Hoeveel telefoontjes pleeg je en hoeveel doodlopende wegen zul je tegenkomen voordat je de juiste productieoplossing vindt? Er is waarschijnlijk wel iemand die je product kan maken, maar heb je deze al in je leveranciersbestand? Heb je zijn/haar telefoonnummer? En is deze persoon de eerste die je gebeld hebt? Aannemelijk van niet. Er is dus sprake van een enorme tijdverspilling, zoals het uitzoeken waar je iets gaat produceren versus een digitaal ecosysteem, dat gebruikmaakt van een soort community van producenten, de manufacturing partners.

Een digitaal ecosysteem heeft deze productieoplossing veel makkelijker en veel sneller gevonden. Een ander voordeel is de regionale diversificatie van partners dat er voor zorgt, wanneer bijvoorbeeld Covid-19 uitbrak in Azië, dat de productie verschoven wordt naar Europa. En wanneer de pandemie naar Europa kwam, de productie wederom verplaatst werd. Ditmaal terug naar Azië. Een digitaal ecosysteem was dus in staat om te blijven voldoen aan de vraag, het vermogen had om productie snel te verplaatsen. On-demand productie laat zich, indien goed ingericht, niet beinvloeden door problemen die zich voordoen in een bepaalde regio. Ook het verkennen van nieuwe productiemarkten in de wereld, zoals India dat zeker een opkomend land is dat veel vooruitgang boekt in de productiewereld, is iets wat digitale ecosystemen doen.

Wat is de rol van prototyping binnen de on-demand manufacturing wereld?

In 2020 gebruikte 68% van de R&D teams in Nederland 3D printing voor hun eerste prototypen, lijkt het er op dat on-demand manufacturing en prototyping perfect samengaan. Dat er een manier is waarop mensen sneller kunnen ontwerpen, sneller hun prototypen in de hand hebben, en dan maakt het niet uit of dit additief is of freeswerk of wat dan ook. Het idee is dat je een veel snellere product cyclus krijgt van design tot testen tot productie. Maar in veel gevallen zijn de technologieën en processen die we gebruiken om die prototypes te bouwen ook het daadwerkelijke productieproces.

Pakweg een paar jaar geleden, misschien nog wel recenter, zou je voor R&D werk gezegd hebben: Dit ga ik wel laten 3d printen in bijvoorbeeld SLA. Ik ga dit doen, ookal weet ik dat deze niet perfect zijn. Als je vandaag de dag een gefreest onderdeel kan krijgen, datzelfde onderdeel als 3d geprint, in veel betere kwaliteit en je kunt dat geproduceerd en geleverd krijgen in pakweg twee weken, dan zul je dat misschien gewoon kunnen doen. Wat is immers sneller, jouw 3d geprint onderdeel krijgen in drie dagen? Testen, model breekt? Opnieuw bestellen. En dat keer op keer te doen? Of direct een gefreest onderdeel bestellen in pakweg 12 dagen? Wat is de cyclustijd van jouw test? En wat zijn de resultaten? Zo zou ik er in ieder geval naar kijken. Je moet echter wel weten dat deze mogelijkheden bestaan.

We hebben een punt bereikt waarop de technologie er nu is. Steeds meer bedrijven vinden hun weg richting digitale transformatie. Covid-19 heeft dit een boost gegeven en het zal alleen maar meer gaan plaatsvinden. Nu de tools er zijn, is het een kwestie van een cultuurverandering. Engineers en inkopers zijn verantwoordelijk om hiervan bewust te worden.

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Mocht je vragen hebben schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij zijn er om je op weg te helpen richting digitale transformatie. On-demand manufacturing is de toekomst, waarom wachten?